Serwonapędy

  • Drives

    Parker's industry-leading driver offerings include a broad selection of AC variable-speed and frequency drives, analog and digital DC drives, and other servo drives, as well as drives such as electromechanical, pneumatic, and hydraulic aero

  • Sterowniki

    Kontrolery Parker zapewniają wieloosiowe, skoordynowane sterowanie ruchem w układach elektromechanicznych i hydrauliczno-pneumatycznych. Grupa produktów obejmuje wolnostojące kontrolery ruchu, inteligentne napędy, sterowniki przenośne oraz