Urządzenia do pobierania próbek i akcesoria

Parker's selection of sampling systems and accessories features fuel-drip bunker samplers; mini-sample cylinder valves; ultral-seal constant pressure cylinders for gas or liquid applications; single-flow, dual-flow and hot-tap probes; spun
Urządzenia do pobierania próbek i akcesoria
 • Monitor cząstek...
  Czystość płynu hydraulicznego odgrywa kluczową rolę w kontekście wydajności i niezawodności urządzeń przemysłowych. Płyny o wysokim poziomie zanieczyszczeń i/lub cząstek stałych mogą uszkadzać komponenty systemu, takie jak pompy, siłowniki lub serwozawory, co wiąże się z koniecznością częstszego przeprowadzania konserwacji i dodatkowymi przestojami oraz przekłada się na wzrost kosztów.

  iCountPD firmy Parker to bardzo kompaktowy, zamontowany na stałe laserowy monitor cząstek stałych, który umożliwia ciągłe monitorowanie poziomów zanieczyszczeń i cząstek stałych w układach hydraulicznych. Urządzenie reprezentuje najnowocześniejszą technologię analizy zanieczyszczeń cząstkami stałymi i służy jako ekonomiczne rozwiązanie w zakresie zarządzania płynami i monitorowania stanu w różnych zastosowaniach — od maszyn budowlanych przez urządzenia w zakładach przemysłowych aż po platformy badawcze.
  Urządzenie iCountPD dostępne jest w trzech konfiguracjach spełniających unikatowe wymagania zastosowań klientów. Dostępne są następujące opcje:
  Standardowe iCountPD — przeznaczone do stanowisk testowych, stanowisk do płukania przepływowego, wózków na filtry i innych zastosowań przemysłowych.

  iCountPDR — przeznaczone do urządzeń mobilnych oraz do zastosowań zewnętrznych w środowiskach innych niż niebezpieczne.

  iCountPDZ — do zastosowań wymagających bezpieczeństwa na poziomie ATEX strefa II, takich jak platformy morskie lub inne niebezpieczne środowiska. W przypadku zastosowań w strefie I można użyć standardowego urządzenia iCountPD w obudowie NEMA7.

  Wszystkie modele iCountPD wyposażone są w wyświetlacz LED, który wykorzystuje trzy zestawy kontrolek do wskazywania wartości klas ISO 4406 / AS4059 i NAS1638. Poszczególne kontrolki klas włączane są na podstawie ustawień klienta. Podczas konfigurowania urządzenia iCountPD można uwzględnić opcjonalny czujnik wilgotności. Czujnik wilgotności przekazuje dane o poziomach nasycenia płynu przepływającego przez komorę pomiarową. Wynik jest skalą liniową w zakresie od 5% do 100% nasycenia.
  Dodatkową elastyczność zapewnia intuicyjny regulator przepływu zamontowany za urządzeniem iCountPD (po stronie wylotowej). Wyposażony jest on w zawór ciśnienia różnicowego, który reguluje przepływ w systemie w zakresie określonym w specyfikacji icountPD. Regulator przepływu będzie działać prawidłowo w zakresie od 10,3 bara (150 psi) do 200 barów (2900 psi), a powrót do otwartego systemu nastąpi przy 0 barów.

  Jako mobilne monitory cząstek stałych firma Parker oferuje urządzenia iCount LaserCM oraz iCountOS.
  Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się z dokumentacją iCountPD na karcie „Wsparcie produktu".
  Rynki:
  • Rolnictwo
  • Budownictwo
  • Przemysł naftowy i gazowy
  • Wytwarzanie energii elektrycznej
  • Przemysł morski
  • Górnictwo
  • Leśnictwo
  • Zakłady przemysłowe
  • Przemysł celulozowo-papierniczy

  Zastosowania:

  • Żurawie pokładowe i samochodowe
  • Sprzęt gaśniczy
  • Forwardery
  • Prasy hydrauliczne
  • Koparki
  • Kombajny
  • Belownice do odpadów
  • Wózki kontenerowe
  • Ładowarki kołowe
  • Sprzęt wiertniczy
  • Zasilacze przemysłowe
  • Samoloty
  • Rafinerie
  • Platformy badawcze
  • Stanowiska do płukania przepływowego
  • Turbiny wiatrowe

  Korzyści:
  • Umożliwia ciągłe monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w układach hydraulicznych. Zanieczyszczony płyn można następnie wymienić i/lub oczyścić, co prowadzi do usprawnienia działania i zwiększenia wydajności systemu.
  • Niezależne monitorowanie trendów zanieczyszczenia systemu pozwala personelowi serwisowemu optymalizować harmonogramy konserwacji oraz diagnozować problemy mechaniczne z urządzeniami i maszynami.
  • Kompaktowa, przenośna konstrukcja zapewnia łatwą instalację i użytkowanie.
  • Monitor cząstek stałych zamontowany jest w linii i można go używać podczas pracy maszyny, co wydłuża czas sprawności systemu.

  Cechy:
  • Wskaźnikowe diody LED lub wyświetlacz cyfrowy ostrzegają o niskim, średnim i wysokim poziomie zanieczyszczenia.
  • Wskaźniki wizualne informujące o stanie zasilania i ostrzegające o stanach alarmowych.
  • Wskaźnik wilgotności względnej (opcjonalny).
  • Konstrukcja zgodna z paliwami, płynami hydraulicznymi oraz płynami zawierającymi estry fosforanowe.
  • Oprogramowanie autodiagnostyczne.
  • Technologia umożliwiająca pełną integrację PC/PLC, taka jak: RS232 i 0–5 V, 4–20 mA, CAN (J1939) (w sprawie innych opcji należy skontaktować się z firmą Parker).
  • Dołączone oprogramowanie do konfiguracji i rejestracji danych.
  • Ciągły monitoring zakresu przepływu za pośrednictwem 20 wbudowanych czujników systemu (tylko układy hydrauliczne): Rozmiar 0 = od 6 do 25 l/min (optymalny przepływ = 15 l/min). Rozmiar 1 = od 24 do 100 l/min (optymalny przepływ = 70 l/min). Rozmiar 2 = od 170 do 380 l/min (optymalny przepływ = 250 l/min).
  • Temperatura: Temperatura otoczenia podczas przechowywania od -20°C do +40°C (od -4°F do +104°F); temperatura robocza otoczenia od +5°C do +60°C (od +41°F do +140°F); temperatura robocza cieczy od +5°C do +80°C (od +41°F do +176°F).
 • Fuel Drip Bunker Samplers
  May 19th 2005 was the implementation date for IMO MARPOL Annex VI legislation, and ships the world over are using Parker Kittiwake's sampling equipment to adhere to these regulations. Parker Kittiwake supplies a full range of in-line bunker samplers and bunker sampling accessories, a complete range of sample bottles and consumables, plus a Germanischer LLoyd certified Bunker Sample Storage System.
  Parker Kittiwake has a wide selection of bunker samplers and equipment ex-stock, ready for immediate delivery. There could not be a better time to ensure that you are IMO MARPOL compliant. Telephone your nearest head office on the numbers opposite for further details and to place your order.
  Bunker samplers are designed to provide a representative sample of the entire fuel delivery. Manufactured from stainless steel, all products comply with ISO 3170, BS 3195, ASTM D 4057 and ISO TR 13729 standards, as well as the Singapore Bunkering Procedure.
  • Lightweight and very easy to install
  • Joint rings included
  • All sizes available ex-stock UK
  • Comprehensive accessoires and consumables